Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Transfer Öğrenciler

Kurumlararası Yatay Geçiş

Diğer Üniversitelerden ACU’nun aynı düzeyde bölüm/programlarına (lisanstan lisansa, ön lisanstan ön lisansa)yapılan geçişi ifade eder. Kurumlararası yatay geçiş ile öğrenci kabulü YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile “Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Diploma Programlarına Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerine göre yapılır.

Konuyla ilgili yönerge ve yönetmelikler:

Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Diploma Programlarına Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

Üniversite yatay geçiş başvuru tarihleri akademik takvimde yer almakta olup, ilgili dönemde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından duyuru alanından tarihler ve kontenjanlar hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Başvuru için Gerekli Belgeler

 1. Başvuru formu (Başvuru Formu için tıklayınız.)
 2. Öğrenci Belgesi : Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanmış, adayın başvuru sırasında halen kayıtlı öğrencisi olduğunu gösterir yeni tarihli, onaylı, mühürlü belge. (Öğrenci belgelerinde adayın disiplin durumu ile ilgili bilgi bulunmalı. Bulunmuyorsa, adayın disiplin durumunu belirtir belge ek olarak sunulmalı.) (Yurt dışından yatay geçişlerde adayın okula kayıt tarihi açıkça (ay/gün/yıl) belirtilmeli.)
 3. Transkript : Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. (Kapalı zarf içinde, onaylı, mühürlü) Transkript, not sistemi ve öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmeli.
 4. Başarı Sırasını Gösterir Belge (Bu belge yalnızca Tıp Fakültesi’ne başvuracak öğrenciler tarafından iletilecek olup belgede öğrencinin bulunduğu sınıfta kaç kişide kaçıncı sırada olduğu açıkça belirtilmelidir.)
 5. Denklik Belgesi (Yurt dışından yatay geçişler için gereklidir.)
 6. Ders Tanım ve İçerik Bilgileri : Adayın transkriptinde belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belgeler.
 7. Ders Planı : Öğrenim gördüğü yıllara ait ders planı.
 8. ÖSYS / DGS Sonuç Belgesi (Yurt dışından yapılan başvurularda, adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS'ye girmiş olmaları ve ilgili programa yerleştirmede dikkate alınan puan türünde asgari puanı (180 puan) almış veya muadil kabul edilen belgelere sahip olmaları gerekir.)
  • SAT 1 (Minimum 1000 puan)
  • ACT (Minimum 21 Puan)
  • Abitur
  • Fransız Bakaloryası
  • GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
  • Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
  • Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
  • İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)
 9. YGS Sonuç Belgesi
 10. LYS Sonuç Belgesi (YGS Puanları Dahil)
 11. Lise Diplomasının Kopyası : Mezun olduğu liseden aldığı diplomanın kopyası.
 12. Kimlik Belgesi : Adayların nüfus cüzdanı kopyası.
 13. Bir adet fotoğraf.
 14. Öğretim dili İngilizce olan programlar için dil yeterlik belgesi : Yeterlik koşulunu sağlayamayan adaylar, Acıbadem Üniversitesi Yeterlik sınavına tabii tutulurlar. Bu sınavda da başarısız olanlar İngilizce Hazırlık Programı'nda öğrenim görürler.

Dil Yeterlik Koşulları aşağıdadır:

AYES (Acıbadem Üniversitesi Yeterlilik ) 70

KPDS                                                              75

ÜDS                                                                75

TOEFL (PBT)                                                 574

Bilgisayarda TOEFL (CBT)                           231

İnternet Üzerinden TOEFL (IBT)                  90

FCE                                                                  C


Adayların kabul edildikleri programa devam edebilmeleri için İngilizce Hazırlık Programını başarı ile tamamlamaları gerekir.

İngilizce veya Türkçe dilleri dışında hazırlanan belgelerin, ayrıca Türkçe veya İngilizce dilinde tercümeleri de teslim edilmelidir.

Başvuru eksiksiz olarak hazırlanmış başvuru belgeleri ile şahsen Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na yapılır.

Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanlığı İletişim Bilgileri:

ogrenci.isleri@acibadem.edu.tr

Tel : 0 216 500 44 44 (Dahili: 4240-4241-4244-4245-4246)

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul