Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Yurt Dışından Öğrenci Kabulü

Yabancı uyruklu adaylar, Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları ile eğitim görmek isteyen öğrenciler üniversitemiz Lisans, Önlisans programlarında öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.

2017-2018 Yurt Dışı Öğrenci Başvuru ve  Değerlendirme Takvimi

01 Haziran 2017 - 10 Temmuz 2017
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuruları
11 Temmuz 2017 - 13 Temmuz 2017Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvurularının Değerlendirilmesi
14 Temmuz 2017 Yabancı Uyruklu Öğrencilerden Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı
19 Temmuz 2017 Yabancı Uyruklu Olup Eğitim Dili İngilizce Olan Bölüm/ Programlara Yerleştirilen Öğrencilerin Yabancı Dil Sınavı
19 Temmuz 2017Yabancı Uyruklu Olup Eğitim Dili Türkçe Olan Bölüm/ Programlara Yerleştirilen Öğrencilerin Yabancı Dil Sınavı
20 Temmuz 2017 - 28 Temmuz 2017Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kesin Kayıtları ve Ücretlerin Yatırılması


Başvuru için Temel Şartlar

Aşağıda belirtilen kriterler Yükseköğretim Kurulu mevzuatından alıntılanmıştır.

Kimler başvurabilir;

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1. Yabancı uyruklu olanlar

2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların

4. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine,

    b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

5. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

Kimler başvuramaz;

 1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
 2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 3. a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
 4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.
Başvuru için Gerekli Sınav Türleri, Taban Puanları ve Diplomalar;

 1. a) Eğitim dili İngilizce olan programlar için;

                SAT I: Eski SAT 1600 toplam puan ve 600 Matematik puanı (2016 yılına kadar olan sınavlar için), yeni SAT 1160 toplam puan ve en az 600 Matematik Puanı

               Tıp Fakültesi için eski SAT 2000 toplam puan ve en az 600 Matematik puanı, yeni SAT 1400 toplam puan ve en az 600 Matematik puanı

                GCE: En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi (A level) not

                ACT: Fen (Scientific Reasoning), Matematik (Math) ve toplam (Composite) puan olarak en az 24, Tıp Fakültesi için en az 30 puan,

                International Baccalaureate: 30 diploma notu

                Abitur: diploma notu en fazla 2,5 puan, Tıp Fakültesi için 2.0 puan,

                Matura: diploma notu en fazla 2,5, Tıp Fakültesi için en fazla 2.0 puan,

                Baccalaureate Français: diploma notu 12/20 , Tıp Fakültesi için 14/20,

                Baccalaureate Libanais: Fen dalında (Scientific Stream) 15 diploma notu

                Tawjihi: Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notunun ortalamasında 90 puan

                Marmara Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (MÜYÖS): en az 60 puan, Tıp Fakültesi için en az 75 puan,

                Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (AYÖS): en az 60 puan, Tıp Fakültesi için en az 75 puan,

                İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı (İÜYÖS): en az 60 puan, Tıp Fakültesi için en az 75 puan,


            b) Eğitim dili Türkçe olan programlar için;

                SAT I: Eski SAT 1100 toplam puan (2016 yılına kadar olan sınavlar), yeni SAT 830 toplam puan,

                International Baccalaureate: 28 diploma notu

                Abitur: diploma notu en fazla 3,5 puan 

                Matura: diploma notu en fazla 3,5 puan

                Baccalaureate Français: diploma notu 10/20

                Baccalaureate Libanais: Fen dalında (Scientific Stream) 15 diploma notu

                Tawjihi: Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notunun ortalamasında 70 puan

                Azerbaycan Ulusal Üniversite Sınavı (TQTK): 490 puan

                Bosna-Hersek: Matura (Maturi) minimum %50

                Bulgaristan: Matura minimum %50

                Kosova Üniversiteye Giriş Sınavı (Maturity): 5 üzerinden 2,5

                Makedonya Üniversiteye Giriş Sınavı (Maturity): 5 üzerinden 2,5

                Marmara Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (MÜYÖS): en az 50 puan

                Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (AYÖS): en az 50 puan

                İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı (İÜYÖS): en az 50 puan


    2. Lise bitirme sınavı statüsünde olan sınavların (Abitur, Matura, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vb.) geçerlilik sürelerine bir sınırlama bulunmamaktadır. Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, ACT, vb.) geçerlilik süreleri iki yıldır.


Acıbadem Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’na eşdeğer olan sınavlar ve puanları
ACEPT (Acıbadem Üniversitesi Yeterlilik ) *
   70
KPDS
   75
ÜDS   75
YDS   75
TOEFL (PBT)
   574
Bilgisayarda TOEFL (CBT)
   231
Internet üzerinden TOEFL (IBT)
   90
FCE   C
CAE   C
CPE   C
* ACEPT'e (Acıbadem Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Testi) de taban başarı notu 70'tir. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler ile yukarıdaki tabloda belirtilen sınavlardan yeterli puana sahip olan öğrenciler İngilizce hazırlık programından muaf sayılırlar.


Başvuru için Gerekli Belgeler

 1. Başvuru Formu,
 2. Lise Diploması, liseyi başarıyla tamamladığınızı gösteren resmi belge (Diplomanız İngilizce ya da Türkçe dillerinden birinde değilse, bu dillerden birine çevrilmesi gerekmektedir),
 3. Adayların lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve Lise Müdürlükleri tarafından onaylanmış resmi transkriptleri (not dökümleri) ve bu belgenin İngilizce veya Türkçe değil ise bu dillere çevrilmiş onaylı kopyası,
 4. Adayların lise diplomalarının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alınabilecek Denklik Belgesi.
 5. Başvuru için kabul edilen uluslararası sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi,
 6. Acıbadem Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı sonucu veya eş değer kabul edilen sınavlara ait sınav sonuç belgesi,
 7. Pasaport.
Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

Üniversitemize kabul edilen öğrencilerin belirtilen kayıt süreleri içerisinde Üniversitemize kayıt olabilmesi için aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak teslim etmesi gerekir. Kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenciler üniversitede öğrenim görme hakkını kaybeder.

 1. Başvuru şartlarını yerine getirmek için sunulan sınav sonuç belgesinin aslı,
 2. Lise diplomasının aslı. İngilizce veya Türkçe dilleri dışında hazırlanan diplomaların, ayrıca Türkçe veya İngilizce dilinde tercümeleri sunulmalıdır(daha önce başvuru sırasında sunulmadıysa),
 3. Denklik Belgesi. Yurt dışındaki liseler tarafından verilen diplomalar için kayıt sırasında ek olarak lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C Milli Eğitim Bakanlığı'ndan veya yerel Türkiye Büyükelçiliklerinden alınabilecek lise denklik belgesinin de sunulması gerekir,
 4. Başvuru sırasında onaylı fotokopisi verildiyse not döküm belgesinin (transkript) aslı,
 5. 6 adet vesikalık fotoğraf (her birinin arkasına ad ve soyad yazılmış 4,5x 6 cm boyutunda, son altı ay içinde, kişiyi kolayca tanıtacak şekilde çekilmiş),
 6. Pasaportta öğrencinin resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile öğrenim vizesinin bulunduğu sayfanın kopyası (Vize öğrencinin vatandaşlığının bulunduğu ülkenin Türkiye Büyükelçiliğinden kabul mektubu ibraz edilerek alınabilir),
 7. Kayıt dönemi için ödemekle yükümlü olunan ücretin ödendiğine dair bankadan alınmış dekont,
 8. Türkçe eğitim veren programlarımız için; tüm üniversiteler ve Yunus Emre Enstitüsü'nün C1 seviyesinde TÖMER belgesi, İngilizce eğitim veren programlarımız için, öğrencinin Türkçe bilgisi üniversitemiz tarafından değerlendirilir veya tüm üniversitelerin B2 seviyesinde TÖMER belgesi kabul edilir.       


Önemli not: Detaylı bilgi için Acıbadem Üniversitesi Lisans/Önlisans Diploma Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi için tıklayınız.

Önemli not: İkamet izni işlemleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. http://www.goc.gov.tr

Önemli not: Öğrenciler öğrenime başladıkları tarihten itibaren üç ay içerisinde İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı talepte bulunarak GSS (Genel Sağlık Sigortası) yaptırmalıdırlar. Bu üç aylık süre içerisinde yazılı talepte bulunmayan yabancı uyruklu öğrencilerin yasa gereği öğrenimleri süresince bir daha genel sağlık sigortası tescili yapılmayacaktır.


2017 - 2018 Akademik Yılı Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Kontenjanlar ve Öğrenim Ücretleri

BÖLÜM

KONTENJAN

ÜCRET (KDV Dahil Fiyattır)

Tıp Fakültesi (İngilizce)

35

15.000,00 €

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

20

9.000,00 €

Hemşirelik

25

4.500,00 €

Sağlık Yönetimi

15

4.500,00 €

Beslenme ve Diyetetik

20

9.000,00 €

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

15

9.000,00 €

Psikoloji

30

9.000,00 €

Sosyoloji (İngilizce)

20

9.000,00 €

Mühendislik Fakültesi

Tıp Mühendisliği (İngilizce)

10

9.000,00 €

Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

25

9.000,00 €

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı

10

4.500,00 €

Ameliyathane Hizmetleri

10

4.500,00 €

Anestezi

10

4.500,00 €

Anestezi (İÖ)

10

4.500,00 €

Diyaliz

10

4.500,00 €

Elektronörofizyoloji

10

4.500,00 €

İlk ve Acil Yardım

10

4.500,00 €

İlk ve Acil Yardım(İÖ)

10

4.500,00 €

Odyometri

10

4.500,00 €

Optisyenlik

10

4.500,00 €

Ortopedik Protez ve Ortez

10

4.500,00 €

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

10

4.500,00 €

Patoloji Laboratuvar Teknikleri(İÖ)

10

4.500,00 €

Podoloji

10

4.500,00 €

Podoloji(İÖ)

10

4.500,00 €

Radyoterapi

10

4.500,00 €

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

10

4.500,00 €

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ)

10

4.500,00 €

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

10

4.500,00 €

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ)

10

4.500,00 €

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

10

4.500,00 €

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(İÖ)

10

4.500,00 €

Meslek Yüksekokulu

Aşçılık

17

4.500,00 €

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

17

4.500,00 €

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul