Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Merkezi Yatay Geçiş

M​erkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş

2 Mayıs 2014 tarihli 28998 sayılı Resmi Gazete' de YÖK'ün "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ine eklenen Ek Madde I uyarınca öğrenciler geçmek istedikleri fakülte/bölüm/programlara  merkezi yerleştirme puanlarıyla yatay geçiş yapabilirler. ​

Konuyla ilgili yönerge ve yönetmelikler:

Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Diploma Programlarına Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.


Başvuru Tarihleri için tıklayınız.


Başvuru için Gerekli Belgeler

 1. Başvuru formu (Başvuru Formu için tıklayınız.)
 2. Öğrenci Belgesi : Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanmış, adayın başvuru sırasında halen kayıtlı öğrencisi olduğunu gösterir yeni tarihli, onaylı, mühürlü belge.(Öğrenci belgelerinde adayın disiplin durumu ve daha önce Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde-1) Yatay geçiş yapmadığı ile ilgili bilgi bulunmalı.Bulunmuyorsa ek belge olarak sunulmalı.)

 3. Transkript : Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. (Kapalı zarf içinde, onaylı, mühürlü) Transkript, not sistemi ve öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmeli. (Hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler hariç)
 4. Ders Tanım ve İçerik Bilgileri : Adayın transkriptinde belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belgeler. (Hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler hariç)
 5. Ders Planı : Öğrenim gördüğü yıllara ait ders planı. (Hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler hariç)
 6. DGS / ÖSYS sonuç Belgesi
 7. YGS Sonuç Belgesi
 8. LYS Sonuç Belgesi (YGS Puanları Dahil)
 9. Lise Diplomasının Kopyası : Mezun olduğu liseden aldığı diplomanın kopyası.
 10. Kimlik Belgesi : Adayların nüfus cüzdanı kopyası.
 11. Bir adet fotoğraf.
 12. Öğretim dili İngilizce olan programlar için dil yeterlik belgesi. Yeterlik koşulunu sağlayamayan adaylar, Acıbadem Üniversitesi Yeterlik Sınavı’na tabii tutulurlar. Bu sınavda da başarısız olanlar İngilizce Hazırlık Programı'nda öğrenim görürler.

Dil Yeterlik Koşulları aşağıdadır:


ÜDS/KPDS/YDS

75

PEARSON PTE Academic

75

TOEFL-IBT

90

TOEFL - CBT

231

TOEFL – PBT

574

FCE

C

CAE

C

CPE

C


* Türkiye'den alınan TOEFL belgelerinde devlet üniversitesinden alınmış olması koşulu aranır.

Adayların kabul edildikleri programa devam edebilmeleri için İngilizce Hazırlık Programını başarı ile tamamlamaları gerekir. 


Başvuru eksiksiz olarak hazırlanmış başvuru belgeleri ile şahsen Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na yapılır. Eksik belge ile başvuru kabul edilmez.

Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanlığı İletişim Bilgileri:

ogrenci.isleri@acibadem.edu.tr

Tel : 0 216 500 44 44 (Dahili: 4241-4243-4244-4246-4247)​

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul